Voorwaarden

Op het fotowerk zijn de algemene voorwaarden van  DuPho (Dutch Photographers) van toepassing.

 

De 10 geboden voor auteursrecht op foto's zijn:

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op een foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.